Wanneer mediation?

Mensen zijn sociale wezens en staan in relatie tot elkaar. Dat kan gaan om een werkrelatie, een familierelatie, een liefdesrelatie en soms lopen deze relaties door elkaar heen. Conflicten binnen relaties ontstaan vaak door tegenstrijdige standpunten en principes. Meestal lost men deze in goed overleg op. Maar soms lukt dat niet en komen mensen er samen niet uit. Dan kan een mediator als neutrale derde partij uitkomst bieden. Ik begeleid diverse soorten conflicten en ben gespecialiseerd in arbeidsconflicten. Hierbij ligt mijn focus op de sectoren zorg en onderwijs. Zelf werkte ik 10 jaar als verpleegkundige in een ziekenhuis en 16 jaar als docent Nederlands in het voortgezet onderwijs. Ik ken beide werelden dus van binnenuit en weet wat zich op de werkvloer afspeelt; binnen organisaties, binnen teams en als professional in contact met patiënten/familie en leerlingen/ouders. Tijdens een gratis kennismakingsgesprek vertel ik graag meer over het mediationproces.

Een mediator staat niet lang stil bij het verleden, maar is juist geïnteresseerd in het heden en motiveert deelnemers om samen naar de toekomst te kijken. En gaandeweg het proces veranderen ruziënde tegenstanders in pratende conflictpartners. In hoofdzaak gaat het vaak niet om geld, positie of eigendom, maar veelal om acceptatie, erkenning en bejegening. Als deelnemers begrip en empathie voor elkaar kunnen opbrengen dan is het vaak nog een kwestie van onderhandelen en ligt een overeenkomst binnen handbereik. Het mooie en bijzondere aan mediation is dat beide partijen op basis van vrijwilligheid deelnemen aan de sessies. Samen zijn zij verantwoordelijk voor het vinden van de beste oplossing, met de mediator als deskundig procesbegeleider. Mijn MfN-registratie staat borg voor kwaliteit en professionaliteit.