Wanneer mediation?

Mensen zijn sociale wezens en staan in relatie tot elkaar. Dat kan gaan om een werkrelatie, een familierelatie, een liefdesrelatie en soms lopen deze relaties door elkaar heen. Conflicten binnen relaties ontstaan vaak door tegenstrijdige standpunten en principes. Meestal lost men deze in goed overleg op. Maar soms lukt dat niet en komen mensen er samen niet uit. Tijdens een conflictsituatie kan een mediator als neutrale derde partij uitkomst bieden. In een mediationproces begeleid ik beide partijen om niet alleen naar de eigen standpunten te kijken, maar vooral naar gezamenlijke belangen. Als goed luisteraar hoor ik niet alleen de tegenstrijdigheid, maar vooral ook de gemeenschappelijkheid in een verhaal. Tijdens een gratis kennismakingsgesprek vertel ik graag meer over het mediationproces.

Een mediator staat niet lang stil bij het verleden, maar is juist geïnteresseerd in het heden en motiveert deelnemers om samen naar de toekomst te kijken. En gaandeweg het proces veranderen ruziënde tegenstanders in pratende conflictpartners. In hoofdzaak gaat het vaak niet om geld, positie of eigendom, maar veelal om acceptatie, erkenning en bejegening. Als deelnemers begrip en empathie voor elkaar kunnen opbrengen dan is het vaak nog een kwestie van onderhandelen en ligt een overeenkomst binnen handbereik. Het mooie en bijzondere aan mediation is dat beide partijen op basis van vrijwilligheid deelnemen aan de sessies. Samen zijn zij verantwoordelijk voor het vinden van de beste oplossing, met de mediator als deskundig procesbegeleider.