Wat is Vigilant?

Vigilant betekent letterlijk oplettend, zorgvuldig, scherp toezien en dat is precies wat je bij Vigilant mag verwachten. Als mediator zie ik er scherp op toe dat beide partijen op gelijkwaardige en respectvolle wijze worden gezien en gehoord, waarbij mijn neutraliteit blijft gewaarborgd. Als coach luister ik niet alleen naar wat je als cliënt vertelt, maar door belangstelling en ervaring hoor ik ook de onderliggende drijfveren. Zodoende kan ik je beter coachen en begeleiden. 

In beide rollen ga ik vertrouwelijk en zorgvuldig om met jouw persoonlijke belangen. Of je hulpvraag nu gaat over een conflictkwestie of een loopbaansituatie; als procesbegeleider help ik je graag om richting te geven aan jouw weg in jouw tempo. Elk traject is anders, kijk voor meer informatie over de gang van zaken bij mediation, coaching of bij Documenten.