Coaching in Wijchen (Nijmegen)

Sinds ik van coaching mijn beroep heb gemaakt, komt het besef dat ik eigenlijk mijn hele leven al met coaching bezig was. Ik was me er alleen niet van bewust. Als puber was ik als jeugdinstructrice bij de reddingsbrigade Breda (KNBRD) o.a. betrokken bij het watervrij maken van kinderen. Hierbij was een bepaalde mate van coaching van essentieel belang. Maar ook in mijn beroep als verpleegkundige op een kinderafdeling in het Radboudumc was coaching belangrijk om patiëntjes en hun ouders te ondersteunen en te begeleiden tijdens de ziekenhuisopname.

Individuele begeleiding

Later werkte ik als docent Nederlands en mentor in de bovenbouw van het voorgezet onderwijs. Het begrip coaching kreeg steeds meer vorm; leerlingen coachen in hun persoonlijke ontwikkeling, hen begeleiden bij hun studiekeuze én leerlingen voorbereiden op het leven na de middelbare school. Dankzij deze individuele begeleiding was ik nauw betrokken bij het wel en wee van leerlingen uit mijn mentorklas. Teaching en coaching maakten 90% deel uit van mijn werk.

Loopbaancoaching

Na zestien jaar onderwijs begon ik voor mezelf. Bij Vigilant kun je terecht voor mediation & coaching. De opleiding voor loopbaancoaching volgde ik bij de Alba academie in Veldhoven. Tijdens loopbaancoaching sta ik samen met cliënten stil bij hun hulpvraag over hun loopbaan. Jongeren die aan het begin van hun loopbaan staan, vragen zich tijdens coaching af welk beroep bij hen past. Dertigers lopen tijdens coaching om diverse redenen vast in hun loopbaan. Veertigers behoeven loopbaancoaching vanwege een carrièreswitch en vijftigers en zestigers worden soms geconfronteerd met ontslag of hun vitaliteit past niet meer bij de druk van hun loopbaan. Dan biedt coaching ondersteuning.  

NOBCO

Ik werk als gecertificeerd coach volgens de Internationale Ethische Code van de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO) en om mijn professionaliteit te waarborgen ben ik tevens bij beroepsvereniging NOBCO aangesloten. De noloc is er alleen voor loopbaancoaching, maar bij de nobco zijn veel verschillende coaches aangesloten. Inmiddels ben ik naast loopbaancoaching ook voor conflictcoaching en teamcoaching inzetbaar.

Coachingstraject

Bij Vigilant is een coachingstraject kort, middel of lang. Een kort coachingstraject duurt vier sessies van 1,5 uur. Een middellang coachingstraject is zes sessies van 1,5 uur en een lang coachingstraject bestaat uit 8 sessies van 1,5 uur. Naar behoefte is er een nazorggesprek.