Wanneer loopbaancoaching?

Loopbaanvragen kunnen in verschillende levensfasen ontstaan. Ben je net afgestudeerd en weet je niet goed welke baan bij jou past? Overweeg je een carrièreswitch? Is er sprake van baanverlies en is dit het moment om je te bezinnen wat je hierna wilt gaan doen? Of zit je midden in een reorganisatie en is voor jou de onzekerheid te groot of je wilt blijven of vertrekken? Misschien vind jij je werk wel leuk, maar is er sprake van een disbalans in werk en privé? Of begint je leeftijd/gezondheid zijn tol te eisen en speelt vitaliteit een rol in je dagelijks functioneren? Loopbaanvragen raken levensvragen; waar sta je nu, waar wil je naar toe en hoe kom je daar? Het zijn vragen waar we vroeg of laat allemaal mee te maken krijgen. Als loopbaancoach ondersteun ik je bij het vinden van antwoorden die op dit moment het beste bij jou passen. Met coaching, praktische hulpmiddelen en testen wijs ik jou welke wegen je kunt bewandelen, maar jij beslist zelf welk pad je kiest. Ook hulp bij solliciteren, presenteren en netwerken maakt onderdeel uit van loopbaanbegeleiding. 

Wanneer conflictcoaching?

Als conflictcoach benadruk ik tijdens het proces hoe je in een gesprek met elkaar omgaat en hoe je op een ander reageert. Het gaat hierbij vooral om bewustwording van ineffectief gedrag en wat nodig is om tot effectief gedrag te komen. Ik begeleid conflictpartners dusdanig, dat ze inzien wat hun hun eigen bijdrage is en hoe ze het conflict samen in stand houden. Dit kan onder andere door kritische vragen te stellen, te spiegelen en door zelfreflectie te stimuleren, zodat mensen hun verantwoordelijkheid kunnen en durven nemen. Doordat deelnemers zich bewust worden van behoeften en onderliggende belemmerende overtuigingen, ontstaat er ruimte om vanuit een andere invalshoek naar het conflict te kijken. Tijdens dit proces leer ik conflictpartners vaardigheden te ontwikkelen om hun gedrag te sturen, waardoor ze conflicten beter kunnen hanteren.

Wanneer coaching bij studiekeuze?

Zit je in het eindexamenjaar en weet je niet goed welke vervolgstudie goed bij jou past? Of studeer je al en valt de studie enorm tegen? Of verwacht je een negatief bindend studieadvies (BSA)? Als coach ondersteun ik jongeren bij hun zoektocht naar de juiste studiekeuze. Hierbij maak ik gebruik van SDS zelfonderzoek voor studiekeuze. Volgens het wetenschappelijke REASOG-model kunnen mensen worden ingedeeld in zes persoonlijkheidstypen en de uitkomst van de test geeft aan welk type het meest op jou van toepassing is. Dit kan vervolgens worden gebruikt voor het vinden van een opleiding die het best aansluit bij jouw persoonlijkheid. Niets en niemand kan absolute zekerheid bieden, maar zo worden verkeerde keuzes wel beperkt. De test laat je nadenken over jezelf, je toekomst en de daartoe benodigde opleiding. Heb je interesse? Maak een afspraak en profiteer van de speciale aanbieding voor het afnemen van deze studiekeuzetest én een evaluatiegesprek.