Loopbaanbegeleiding in Wijchen (Nijmegen)

Voor ondersteuning bij loopbaanbegeleiding is het voor de hand liggend dat je bij een loopbaancoach of loopbaanadviseur aanklopt. Een loopbaancoach die iemand ondersteunt bij loopbaanbegeleiding zal vooral coachen. Dat betekent dat de coach door middel van vragen, opdrachten en interventies iemand de ruimte geeft om zelf inzichten te verwerven en antwoorden op vragen te formuleren. Een loopbaanadviseur die iemand begeleidt bij loopbaanbegeleiding geeft vooral tips en adviezen.

Loopbaan  

Mensen kunnen om diverse redenen behoefte hebben aan loopbaanbegeleiding. Vaak zijn ze vastgelopen in hun loopbaan. Dit kan komen door baanverlies, wat door de coronacrisis helaas in veel sectoren voorkomt. Maar ook factoren als een reorganisatie, burn-out, disbalans werk en privé en leeftijd versus vitaliteit kunnen een belangrijke rol spelen in de noodzaak tot loopbaanbegeleiding.

Loopbaanoriëntatie   

Ook loopbaanoriëntatie maakt deel uit van loopbaanbegeleiding. Naast een beroepskeuzetest kan het zinvol zijn om beroepsgenoten te interviewen of om een dag(deel) mee te lopen met een beroepsbeoefenaar. Een goede loopbaancoach stelt al tijdens het intakegesprek de juiste vragen om te achterhalen wat iemands specifieke hulpvraag is voor loopbaanbegeleiding. Loopbaanvragen raken levensvragen; wie ben je? Wat kun je? Wat wil je? Hoe kom je daar? Het zijn vragen waar we vroeg of laat allemaal mee te maken krijgen. 

Sollicitatietraining 

Ook hulp bij solliciteren, presenteren en netwerken maakt onderdeel uit van loopbaan begeleiding. Soms is het tientallen jaren geleden dat iemand een sollicitatiebrief schreven. Verder moet een cv jaarlijks worden herzien en zelfs per sollicitatie op maat worden gemaakt. Eisen en criteria in de vacaturetekst zijn daarbij leidend. Jongeren zijn dan wel met sociale media, maar een zakelijk forum als LinkedIn vraagt natuurlijk om een hele andere profilering dan media als Instagram en Facebook. En ook voor profilering in een sollicitatiegesprek of netwerkbijeenkomst is loopbaanbegeleiding onontbeerlijk.