Blog


Terug naar overzicht

26-06-2019

Werken en bouwen

Dat er meer piramides zijn dan de bouwwerken die in Egypte staan, ontdekte ik in de jaren tachtig tijdens de opleiding verpleegkunde; de piramide van Maslow. De bouw van een piramide kost jaren van noeste arbeid en is zonder teamwerk een onmogelijke opgave. Helaas is voor sommige mensen het werken in teamverband ook zware en noeste arbeid.

En dan heb ik het niet over fysiek zwaar werk, maar over het feit dat het soms erg moeilijk kan zijn om je staande te houden binnen een team. Voordat ik in mijn eigen onderneming ging werken, maakte ik in uiteenlopende organisaties deel uit van verschillende teams met een enorme diversiteit aan dynamiek. In de meeste teams voelde ik me veilig en kon ik mezelf ontplooien als mens en vakvrouw, maar dat was helaas niet overal zo.

Basisbehoeften en zekerheid
Er zijn mensen die hun werk zien als een manier van geld verdienen, zodat ze aan hun basisbehoeften kunnen voldoen. Het hebben van een baan geeft hen zekerheid en zorgt voor stabiliteit en een veilig gevoel. Ze werken om te leven, kunnen werk en privé prima scheiden, genieten van vrije tijd en hebben geen andere behoeften.

Sociale acceptatie
In een familiebedrijf werken, soms generaties lang, familieleden met elkaar en zij vormen vaak een hecht team. Er zijn ook werkplekken waar collega’s zo goed met elkaar kunnen opschieten dat ze ook buiten werktijd afspreken en elkaar regelmatig privé ontmoeten. In beide situaties is het sociaal contact groot. Door verwantschap en verbondenheid kunnen deze werknemers andere teamgenoten echter een buitengesloten gevoel geven. Bij hen kan het gevoel ontstaan dat ze niet bij de sociale groep horen en ze voelen zich dan niet geaccepteerd. Een goede werkrelatie ontstaat niet vanzelf, daar moet je aan werken.

Waardering en erkenning
De vierde laag in Maslows behoeftehiërarchie heeft betrekking op waardering, erkenning en (zelf)respect. Deze aspecten kunnen iemands competenties en aanzien in groepsverband vergroten. Als een werknemer zich veilig voelt op de werkvloer en de sociale contacten goed zijn dan is er ruimte voor wederzijds vertrouwen. En als collega’s en leidinggevenden iemand op de juiste waarde weten te schatten en dat ook laten blijken dan zal het gevoel voor eigenwaarde alleen maar toenemen. Dit heeft ook een positief effect op de productiviteit van het team.

Zelfverwerkelijking
Pas als aan alle onderliggende behoeften is voldaan, ontstaat er ruimte voor zelfverwerkelijking. Werknemers accepteren de werkelijkheid zoals die is, zijn spontaan en creatief, ze hebben geen vooroordelen en zijn in staat om individueel en samen problemen op te lossen. Dan is er sprake van een dreamteam en is teambuilding meer een onderhoudsdosis dan een noodzakelijke behoefte om als persoon en als team goed te kunnen functioneren.

Voel jij je niet prettig in je huidige team? Wil jij aan jezelf bouwen binnen je eigen werkkring? Wil je weer met plezier naar je werk gaan? Kijk op Vigilant en maak een afspraak, zodat we samen kunnen kijken of ik je hierbij kan helpen.Terug naar overzicht