Terug naar overzicht

09-10-2019

Arbeidsrelatie in balans met Wab?

Op vrijdag 4 oktober was ik aanwezig bij een bijeenkomst van het UWV over actualiteiten arbeid en ontslag. De Jurriaanse zaal in de Doelen in Rotterdam zat vol met werkgevers, HR-managers, salarisadministrateurs en een aantal advocaten. Ik was een van de weinige zzp’ers, viel me op. Op zich best logisch, want als zelfstandige zonder personeel heb je natuurlijk weinig van doen met ontslag aanvragen, ketenbepaling, transitievergoedingen, payrollovereenkomsten en werknemers die arbeidsongeschikt zijn of disfunctioneren. Echter als loopbaancoach en mediator bij Vigilant heb ik wél te maken met verstoorde arbeidsrelaties, re-integratie en arbeidsconflicten. Vandaar dat het me zinvol leek om mezelf te laten informeren over de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab), die op 1 januari 2020 ingaat, en alle actualiteiten daar omheen.

Werkgevers en de Wab
De eerste presentatie door mr. Monique van de Graaf ging over wat er vanaf 1 januari 2020 dankzij de Wab verandert. Werkgevers met oproepkrachten in dienst zijn bijvoorbeeld na 12 maanden verplicht om een schriftelijk aanbod te doen. Ook gaf Van de Graaf diverse rekenvoorbeelden en afwijkingen met betrekking tot de ketenregeling. Verder maakt het voor de hoogte van een transitievergoeding voor werkgevers en werknemers veel uit of de arbeidsovereenkomst nog dit jaar of na 1 januari 2020 beëindigt. En ten slotte wordt de payrollovereenkomst een bijzondere vorm van de uitzendovereenkomst, komen de sectorfondsen te vervallen en zijn er wijzigingen in de premiedifferentiatie ww.

eHerkenning als digitale sleutel
Vervolgens nam mr. Monique Gerards het stokje over en zij informeerde ons over de actualiteiten bij ontslag via het UWV. Als ondernemer kun je vanaf 1 november 2019 alleen nog met eHerkenning inloggen op het werkgeversportaal (UWV). Vraag eHerkenning aan bij een door de overheid erkende leverancier en wees alert op het betrouwbaarheidsniveau. Sinds 1 oktober 2019 zijn de uitvoeringsregels bij een ontslagprocedure via het UWV gewijzigd; de overbruggingsregeling transitievergoeding vervalt per 1 januari 2020 en de aanvraag compensatieregeling transitievergoeding verandert per 1 april 2020. Ook gaf Gerards praktijkvoorbeelden over jurisprudentie in ontslagzaken bij ANWB, Shell en KLM.

Cumulatiegrond (i-grond)
Na de pauze stond mr. Karin Frikkee (raadsheer hof Den Haag) op het podium. Ik zag al wat lege stoelen in de zaal, maar dat mocht de pret niet drukken. Die weglopers kunnen spijt hebben, want Frikkee gaf geen presentatie maar een performance. Fantastisch hoe iemand als laatste spreker van zo’n middag een zaal aan het lachen kan krijgen door met gedegen kennis en een grote dosis humor te vertellen over ontslag op staande voet, verstoorde arbeidsverhoudingen, billijke vergoedingen, verbetertrajecten, dossieropbouw, transitievergoeding herplaatsing en een nieuwe ontslaggrond (cumulatiegrond of i-grond) met extra vergoeding voor de werknemer. Chapeau!

Procesbegeleider of inhoudsdeskundige
Natuurlijk hoef ik als zzp’er over ontslagzaken e.d. niet van de hoed en de rand te weten Ik ben als loopbaancoach en mediator namelijk vooral een procesbegeleider. Als er sprake is van een transitie van werk naar werk of er is een arbeidsconflict tussen een werkgever en een werknemer dan zal ik, indien nodig, altijd doorverwijzen naar een juridisch deskundige. Bij ALEX advocaten werken bijvoorbeeld ervaren juristen die verstand hebben van arbeidsrecht. Bij Vigilant zit u goed als het gaat om het voorkomen of oplossen van een conflict.Terug naar overzicht