Terug naar overzicht

23-09-2019

Bonje met de buren

Onlangs mijn eerste, en meteen succesvolle, bemiddeling gedaan bij een burenconflict. Succesvol in de zin dat; emoties in elkaars bijzijn zijn geuit, verklaringen voor verbaal geweld met elkaar zijn gedeeld, mogelijke oplossingen zijn besproken/afgewogen én er aan het eind van de sessie zijn gezamenlijk een aantal concrete afspraken gemaakt. Mooi om zo’n proces te mogen begeleiden en na afloop te kunnen zien dat buren weer met elkaar in gesprek zijn. Nu hopen en vertrouwen dat beide partijen zich aan de gemaakte afspraken gaan houden

Buurtbemiddeling versus mediation
Buurtbemiddeling is niet hetzelfde als mediation. Om te beginnen is er bij buurtbemiddeling altijd sprake van bonje met de buren. Mediation zet men ook bij andere conflicten in; arbeid, familie, overheid, onderwijs, zakelijk en bij strafzaken. Verder komen bij mediation beide partijen tegelijkertijd bij een mediator die ze in onderling overleg hebben uitgezocht. Bij buurtbemiddeling is het vaak zo dat de ene buur contact heeft gezocht met buurtbemiddeling en de andere buur daarvan niet op de hoogte is. Dit impliceert dat je als bemiddelaar vooraf geen instemming hebt van beide partijen. Bij mediation is dat commitment van alle partijen er (meestal) wel.

Huisbezoek
De intakegesprekken met buren worden bij hen thuis gevoerd, dus je gaat echt op huisbezoek. Bij mediation vindt het intakegesprek plaats op neutraal terrein. Daarnaast start je, in tegenstelling tot mediation, bij buurtbemiddeling met afzonderlijke gesprekken. Buur 1 is altijd bereid om te praten, want zij hebben immers buurtbemiddeling ingeschakeld, of je vervolgens bij buur 2 binnenkomt is maar de vraag. Deze is vaak wel op de hoogte van de klachten, maar weet niet dat er hulp is ingeschakeld; dus bij buur 2 is er sprake van een verrassingsbezoek. Indien buur 2 instemt met een bemiddelingsgesprek dan vindt dat ook op neutraal terrein plaats.

Co-mediation
Tevens is er bij buurtbemiddeling altijd sprake van co-mediation. Met andere woorden; je gaat altijd met z’n tweeën op pad en rond het traject ook samen af. Bij mediation is pas sprake van co-mediation als het om complexe conflicten gaat waarbij vaak ook adviseurs, advocaten een meerdere partijen betrokken zijn. Ten slotte gebruik je bij buurtbemiddeling geen mediation- en vaststellingsovereenkomst en geen tussentijdse verslagen. Het is wel gebruikelijk dat eventuele afspraken worden genoteerd en dat beide buren hun handtekening plaatsen.

Begrip; van essentieel belang
Zo ook gisteren. Buren hebben met elkaar afgesproken welke actie ze allebei gaan ondernemen om het conflict op te lossen. Er is zelfs al gesproken over toekomstplannen, zoals het samen uitzoeken en plaatsen van een nieuwe schutting. Dus dat is een gunstig teken. Deze afloop verraste mij niet helemaal. Tijdens de afzonderlijke intakegesprekken kreeg ik namelijk al zoveel achtergrondinformatie dat ik sterk de indruk had dat als beide buren elkaars persoonlijke verhalen zouden horen, er uiteindelijk meer begrip zou ontstaan voor hoe zaken hebben kunnen escaleren. En begrip is zowel bij mediation als bij buurtbemiddeling van essentieel belang voor het herstellen van de communicatie. Als de communicatie weer normaliseert dan is een passende oplossing binnen handbereik. Over een aantal weken bel ik beide buren om te horen hoe het met hen gaat. In dit geval verwacht ik niet anders dan dat deze twee stellen er samen uit zullen komen.Terug naar overzicht